รายการคุยกับหมออัจจิมา ตอนหน้าดื้อโบท็อกซ์

0 views
|

รายการคุยกับหมออัจจิมา ตอนหน้าดื้อโบท็อกซ์ เป็นเทคนิคที่ทำได้รวดเร็วและเห็นผลชัดเจน แต่ผลของการฉีดจะไม่ได้อยู่อย่างถาวร ทำให้ผู้ใช้ต้องรับการฉีดใหม่เรื่อยๆ และหากสารที่ฉีดมีความบริสุทธิ์ไม่เพียงพอ หรือไม่ได้คุณภาพ มีโปรตีนที่มีพิษปนเปื้อนอยู่มาก ก็อาจทำให้ร่างกายเกิดภูมิคุ้มกันต่อสิ่งแปลกปลอมนั้นๆที่ฉีดเข้าไป

เอ็น v
ร้านเหล้า

Related videos